kontakt mapy
Děkujeme všem, kteří nám pomáhali v naší práci, jmenovitě:

Informace pro žadatele - Seznam požadovaných a doporučených věcí pro pobyt

Seznam dokladů a doporučených věcí pro pobyt:

originály Občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny (nutné)

kopie dokladů:

rodný list (stačí kopie)
zdravotní dokumentace od praktického lékaře (popřípadě výpis ze zdravotní dokumentace)
seznam užívaných léků (tento doklad prosíme ověřit, není - li součástí překladové lékařské zprávy)
zásobu léků na první měsíc pobytu
průkaz diabetika nebo jiný doklad o návštěvě (léčení) u odborných lékařů
potvrzení lékaře o "BEZINFEKČNOSTI" - inf. nemoci, kožní nemoci apod.
poslední výměr České správy soc. zabezpečení o výši důchodu
rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči (dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.)
potvrzení o ustanovení,, osoby blízké“, je li ustanovena
potvrzení ošetřujícího (praktického) lékaře o vhodnosti přijetí do našeho zařízení – PŘED NÁSTUPEM – je li součástí Žádosti o příjem

Pomůcky:

dávkovač léků
cvičební pomůcky – užíváte li je
používané ortopedické pomůcky (vozík, hole, fr. hole, berle, chodítka atd.)
zubní protézu (obal na zubní protézu, tablety na čištění zubních protéz)
naslouchadlo, brýle – užíváte li
potřeby na holení
kosmetické potřeby (hřeben, mýdlo, atd.)
kapesní svítilna

Oblečení, obutí (vždy jen sezóní)

Informativní seznam bude dodán při osobní návštěve žadatele o ubytování a služby při prohlídce našeho zařízení před přijetím.

 

 
Kontakty  |  Ceník  |  mapy.cz  |  napište nám
Copyright (c) 2011 Domov Felicita, Vyžlovka