ceník kontakt mapy
Děkujeme všem, kteří nám pomáhali v naší práci, jmenovitě:

Zdravtotní péče

  • Základní zdravotní péči zajišťuje ambulantně smluvní lékař formou pravidelných návštěv u nás v Senior domu Felicita.
  • Každý náš obyvatel má svobodnou volbu svého lékaře a může odmítnout registraci u našeho smluvního lékaře.
  • Pokud se tak rozhodne, musí počítat s tím, že si musí zajistit dopravu ke svému lékaři ve vlastní režii.
  • Návštěvu u odborného lékaře zajišťujeme na základě ordinace praktického lékaře.
  • Dopravu sjednáváme se zdravotní dopravní službou.

 

Ošetřovatelská péče je zajištěna sedmi pečovatelkami, metodou ošetřovatelského procesu a plněním ordinace smluvního lékaře a sestrou, kteří zajišťují standardní ambulantní lékařskou péči.

 

 
Kontakty  |  Ceník  |  mapy.cz  |  napište nám
Copyright (c) 2011 Domov Felicita, Vyžlovka